Forum: Sastera Melayu masih relevan dalam era digital

APAKAH perbezaan penghayatan sastera dalam era digital ini? Adakah ia masih relevan?

Inilah antara persoalan yang dibincangkan oleh Encik Djohan Abdul Rahman yang ditemui selepas sesi forum sastera bertajuk 'Kerelevanan Sastera Melayu Pada Era Digital', satu program anjuran Perkhidmatan Perpustakaan Bahasa Melayu untuk Siri Penulis SG.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun