SAJAK

Ittaqullah

Ittaqullah... Ittaqullah... Ittaqullah

Khatib berdiri tegak di atas mimbar