Jatuh cinta pada bahasa Melayu dek ciri menarik

Geoffrey Benjamin giat jalankan kajian bahasa di rantau ini

BELIAU mula belajar bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan semasa melakukan kerja lapangan antropologi dan linguistik dalam kalangan Orang Asli, terutama sekali kaum Temiar, pada 1960-an.

Kini, Profesor Madya Geoffrey Benjamin, 79 tahun, merupakan seorang pengkaji bahasa Melayu.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun