SAJAK

Jerebu Oh Jerebu

Kala jerebu di kota bertandang

kabur pandangan mata terhadang