Menyemarakkan bahasa melalui pidato

PIDATO merupakan sebuah seni pengucapan awam yang melibatkan pertuturan atau percakapan oleh seseorang penyampai kepada penonton.

Seni ini memperlihatkan satu keadaan dengan para pemidato bertanggungjawab untuk membentangkan hujah-hujah serta idea bernas bagi membangkitkan isu-isu penting dalam negara.