sajak

Peperangan Belum Tamat

Selagi bernafas anak Adam

selagi itulah iblis dan syaitan menggoda

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun