Rumus jaya hidup = merantau + mencipta

Tidak cukup sekadar azam merantau pada masyarakat Minangkabau, semangat mencipta juga perlu demi penakatan. Demikian hujah Dr Rais Yatim. Laporan MOHD RAMAN DAUD.

SEMANGAT merantau masyarakat Minang telah lama menjadi sorotan para pengkaji Barat.

Walaupun semangat dan tradisi Minangkabau masih menyerlah di kalangan lima juta orang keturunan Minang di rantauan (di luar ranah/tanah Minangkabau di Sumatera), namun ia tidak mencukupi demi penakatan persaingan jangka panjang.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun