Simposium semarak bahasa ibunda

BH turut serta, tampilkan akhbar pelajar, Gen-G, di samping anjur pelbagai kegiatan bagi pelajar

MESKIPUN bahasa Inggeris merupakan bahasa utama yang digunakan di Singapura, orang ramai rata-rata sedar dan memahami pentingnya bahasa ibunda termasuk juga bahasa Melayu.

Ini antara lain dapat dilihat daripada sambutan hangat oleh pengunjung ke Simposium Bahasa Ibunda (MTLS) di Pusat Pameran dan Konvensyen Suntec Singapore baru-baru ini.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun