'Si kaya bertambah mewah, si miskin kian sengsara'

LONDON: Seramai 62 individu terkaya dunia kini memiliki kekayaan separuh daripada penduduk dunia iaitu kira-kira 3.5 bilion orang.

Ia berlaku sedang golongan kaya bertambah mewah, manakala golongan miskin bertambah sengsara.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun