Bank S'pura upaya harungi krisis hutang Greece

DI sebalik krisis hutang di Greece, bank Singapura dijangka dapat mengharungi keadaan pasaran kewangan yang tidak menentu kerana asasnya kukuh dan kenaikan kadar faedah Amerika Syarikat, menurut para pengamat.

Krisis hutang di Greece yang semakin meruncing dan rancangannya untuk keluar dari zon euro telah meningkatkan kebimbangan pasaran kewangan rantau ini akan runtuh.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun