Halalonclick, WhatsHalal gabung teroka pasaran baru

SYARIKAT penghantaran makanan halal dalam talian Halalonclick telah bergabung dengan syarikat teknologi baru WhatsHalal Singapore Pte Ltd (WhatsHalal).

Gabungan itu diadakan dengan tujuan berkembang dan meneroka pasaran baru.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun