AI DALAM EKONOMI BARU

Kecerdasan buatan (AI) perkasa manusia untuk ubah dunia

BAGAIMANA ANDA BOLEH MEMPERKASA DIRI ANDA?

Memandangkan kemahiran yang diperlukan bagi pekerjaan dalam ekonomi kecerdasan buatan (AI) sedang berubah dengan pesat, kita perlu memastikan sistem kita untuk mempersiap, mendidik dan melatih semula tenaga kerja sekarang dan masa depan juga sedang berubah. Bukan sahaja ekonomi baru AI memerlukan kemahiran teknikal baru, malah ramai yang sedar bahawa sebahagian besar pekerja perlu belajar kemahiran baru sepanjang mereka masih bekerja.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun