Portal singkatkan masa pilih calon pekerja

DAHULU, memuat turun permohonan kerja memakan masa 20 minit.

Memeriksa calon pekerja pula memakan masa tambahan 20 minit lagi.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun