Caption: 
MENCARI KRISTAL: Para peserta peraduan cerpen terdiri daripada penulis muda dan mapan mengikuti bengkel yang dibimbing Encik Hassan Hasaa'Ree Ali, di Berita Harian pada Sabtu lalu. - Foto JOHARI RAHMAT