Caption: 
: LESTARIKAN BAHASA KITA: Pelbagai usaha untuk menggalak penggunaan bahasa Melayu seperti sesi bercerita, perkhemahan dwibahasa di sekolah dan kegiatan sepanjang Bulan Bahasa boleh dilihat sebagai usaha positif ke arah mengubah sikap orang Melayu, khususnya para pelajar, supaya lebih prihatin terhadap bahasa sendiri. – Foto fail