Caption: 
Jerebu gagal menghalang peminat F1 -Foto: SINGAPOREGP