All town councils receive unqualified financial statements for FY2017 except AHTC
Caption: 
TERDAPAT KELEMAHAN: Kenyataan kewangan AHTC oleh juruaudit luarnya mengandungi pengecualian kerana terdapat kelemahan kawalan dalaman.
Credits: 
Foto FAIL THE STRAITS TIMES