Former construction worker charged over Boon Lay pawnshop robbery attempt
Caption: 
DIDAKWA: Sheikh Md Razan, 29 tahun, ditangkap di Muscat Street di Kampong Glam, di kawasan tempat tinggalnya.
Credits: 
FOTO ONG WEE JIN