Caption: 
DIDIKAN MENYELURUH: Para pelajar di Mahad Al-Nasry didedahkan dengan kurikulum yang mampu meraih pengetahuan serta membina keyakinan diri lebih tinggi. – Foto MAHAD AL-NASRY