PERADUAN MENULIS CERPEN BH-NAC 35 peserta disenarai pendek 35 PESERTA TERPILIH
Caption: 
CUNGKIL BAKAT: Pengadil pusingan pertama peraduan 'Mencari Kristal' - Encik Juffri Supa'at (kiri); Encik Hamed Ismail (dua dari kanan); dan Cik Dewani Abbas (kanan); bersama Encik Puad Ibrahim (baju hitam) dan Encik Chairul Fahmy Hussaini (penyelaras); sedang meneliti cerpen kiriman peserta. – Foto ZAINAL YAHYA