Juri sepakat pilih cerpen juara
Caption: 
MENYAHUT CABARAN: Enam penilai yang bertanggungjawab memilih cerpen-cerpen terbaik bagi Program Mencari Kristal. Dari kiri: Encik Noor Effendy Ibrahim, Encik Juffri Supaat, Encik Hamed Ismail, Encik Jamal Ismail, Cik Dewani Abbas dan Cik Hanim Mohd Saleh. - Foto TUKIMAN WARJI