Pusat lapor rasuah, kenali CPIB sepelaung dari stesen Stevens
Caption: 
JEJAK WARISAN CPIB: Antara artefak di Pusat Laporan Rasuah dan Warisan CPIB ialah mesin taip, kamera dan uniform lama pegawai biro itu.