Usaha singkap sejarah dua sekolah Melayu lama
Caption: 
AKAN TERBITKAN BUKU: Haji Wan Hussin Zoohri (duduk, kiri) dan Haji Mohd Noor Sahat (duduk, kanan) - kededua mantan guru Sang Nila Utama (SNU) bersama mantan pelajar SNU berlainan kohort - dalam pertemuan pertama mereka awal bulan ini bagi membincangkan penerbitan projek buku ilmiah Sekolah Menengah SNU dan Tun Sri Lanang (TSL). - Foto SNU DAN TSL