Rumah penjagaan kian berperanan
Caption: 
"Menghantar ibu bapa ke rumah penjagaan memang sensitif dalam kalangan masyarakat kita, tetapi stigma itu telah mula berubah. Kita mempunyai warga tua yang memerlukan penjagaan rapi tetapi ia tidak dapat disediakan anak-anak mereka di rumah." - Dr Saiful Nizam Subari, daripada Klinik MyHealth Medical Centre