Sanisah Huri tidak sabar temui peminat MALAM SASTERA BERITA HARIAN