Bantu lakar 5 edisi Pelan Induk URA
Caption: 
PEMBANGUNAN BANDAR: Encik Kamsani Afandi merupakan anggota pasukan yang melakar pelan induk bagi pembangunan Singapura. - Foto BM oleh SHAHRIYA YAHAYA