Pupuk keharmonian menerusi dialog terbuka
Caption: 
BASMI SALAH TANGGAP: Encik Chung berkata antara cara menangani salah tanggap ialah mengadakan dialog secara terbuka. - Foto KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, MASYARAKAT DAN BELIA (MCCY)