Perlu belajar agama dari saluran betul
Caption: 
ENCIK MOHAMED NASSIR : Pendedahan kepada ideologi kebencian bersama faktor persekitaran boleh dorong ke arah kepercayaan radikal.