Caption: 
PELARIAN PELOPOR TAJAKA: Hasil usaha Cik Dania Abdulbaqi, jurutera awam yang datang ke Turkey dari Hama, Gaziantep mempunyai tajaka yang dibuka kepada kanak-kanak daripada semua warganegara. - Foto AFP