Caption: 
ANAK WATAN BARAT: Masyarakat Islam berkumpul di Grande Mosquee de Paris sewaktu perayaan Aidilfitri yang lalu. Ramai masyarakat Islam merasa selesa menetap di negara-negara Barat dan mereka menjiwai identiti mereka sebagai anak watan Barat justeru mampu menyelaraskan idea-idea baru seperti konsep kewarganegaraan, kebebasan berfikir dan beragama, kesaksamaan dan keadilan. - Foto AFP.