Caption: 
SEDIA HARUNGI CABARAN: Encik Salihin Ahmad sedia menghadapai cabaran belajar sambilan demi meraih ijazah sarjana muda.