Tribunal Tuntutan Kecil: Wadah bagi cari huraian tuntutan kecil
Caption: 
WADAH HURAI PERTIKAIAN: Tribunal Tuntutan Kecil merupakan sebuah tribunal di bawah naungan Bahagian Keadilan Masyarakat dan Tribunal (CJTD). Sepanjang enam bulan pertama tahun ini lebih 5,000 kes tuntutan kecil telah difail. - Foto MAHKAMAH NEGARA