Lindungi isteri daripada seks paksa dalam perkahwinan
Caption: 
Pekerja sosial kanan Pusat Khidmat Keluarga Timur Persatuan Pemudi Islam Singapura (PPIS) Cik Nuraida Khalid