Caption: 
PERLU KERJASAMA ERAT ANTARA CHINA DENGAN AMERIKA SYARIKAT: Encik Wang Qishan membayangkan mahu berbincang dengan Amerika tentang isu-isu yang menjadi keprihatinan bersama. Beliau juga menyokong pentingnya menyelesaikan sebarang pertikaian menerusi sistem berasaskan peraturan. - Foto AFP