Caption: 
GAYA HIDUP SIHAT: Cik Nurul Salimee yakin seseorang boleh mengikuti gaya hidup sihat dengan tekad dan usaha gigih. - Foto BH oleh IQBAL FAIZAL