Menlu Korea U: Cadangan kami realistik
Caption: 
MENTERI LUAR KOREA UTARA: Encik Ri Yong Ho