Caption: 
Menteri Ehwal Dalam Negeri merangkap Undang-Undang, Encik K. Shanmugam.