Caption: 
KELUAR NOTIS: PUB mengeluarkan notis 'default' atau kemungkiran kepada Tuaspring Pte Ltd (TPL), sebuah anak syarikat Hyflux, untuk menyelesaikan kegagalan di bawah Perjanjian Pembelian Air (WPA) antara PUB dengan TPL. - Foto fail