Guru timbang matlamat pengajaran sebelum reka aktiviti
Caption: 
PERUBAHAN POSITIF: Ciri pengajaran yang lebih bersepadu, menurut mudirah Madrasah Aljunied Al-Islamiah Cik Khairiana Zainal Abiden. menggalak proses pemikiran yang lebih kritikal selain membentuk perwatakan peribadi pelajar. - Foto MADRASAH ALJUNIED/FACEBOOK