Caption: 
ROH MASJID: Mufti Dr Mohamed Fatris Bakaram mengingatkan umat Islam agar datang ke masjid dengan mematuhi syarat, rukun solat, serta menunaikan solat berjemaah dengan elok dan cantik, serta membawa keimanan yang mencorakkan kehidupan dengan menghindari perbuatan mengumpat, mengata, melakukan maksiat dan sebagainya. - Foto fail