Caption: 
PENDEDAHAN PENTING: Selain ibu bapa, anak-anak juga berpeluang menjalani bengkel seperti membaca bagi yang masih kecil, sementara yang remaja dalam bengkel yang menggalak pemikiran kritikal. - Foto BH oleh KHALID BABA