Caption: 
KURANGI BAH: Tembok laut di Kali Baru, Jakarta Utara. Ia sebahagian usaha mengurangkan banjir pasang surut. - Foto KEMENTERIAN KERJA RAYA DAN PERUMAHAN AWAM INDONESIA.