AS tunda larangan kerjasama dengan Huawei demi elak gangguan
Caption: 
ENCIK WILBUR ROSS: Setiausaha Perdagangan Amerika ini berkata Lesen Am Sementara memberi masa bagi pengendali membuat aturan lain dan (memberi) jabatan ruang menentukan langkah jangka panjang sesuai bagi warga. – Foto REUTERS