Perhimpunan mega SNU-TSL sempena pelancaran buku Nov ini
Caption: 
GABUNGAN BERSEJARAH: Anggota jawatankuasa penerbitan dan majlis pelancaran projek buku Sang Nila Utama and Tun Seri Lanang: Singapore's Last Malay School yang terdiri daripada (dari kiri) Encik A. Razak Rahim, Encik Rahim Kamsi, Encik Wan Hussin Zoohri, Cik Farah Fauziah Noordeen, Cik Kamisah Niti, Dr Rizwana, Cik Jumariah Abu, Encik Nordin Mohd, Cik Sabariah Hussain, Cik Fatimah Azimullah, Encik Mahadi Samad, Cik Normadiah Hamzah, Encik Zulkifli Okbah, Cik Siti Rohani Sulaiman, Encik Hadari Asat, Cik Salma Semono, Encik Mohd Said Ali, Encik Md Noor Sahat, Cik Hanim Mohd Saleh dan Encik Shadon Suid, di tapak sekolah asal Sekolah Menengah Tun Seri Lanang di Goodman Arts Centre. - Foto HELANG BOOKS