Caption: 
Menteri Sekitaran dan Sumber Air, Encik Masagos Zulkifli Masagos Mohamad.