Latihan amali buka mata pentingnya air bagi SG
Caption: 
BERUSAHA MENYUMBANG SEMULA KEPADA MASYARAKAT: Encik Taufiq, yang menerima biasiswa NEW daripada PUB, akan melanjutkan pengajian bagi meraih ijazah dalam dua jurusan - Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sistem - di Universiti Nasional Singapura (NUS). - Foto BH oleh DESMOND FOO.