Simposium semarak bahasa ibunda
Caption: 
TURUN PADANG: Berita Harian menyertai MTLS sekali lagi tahun ini, dengan menampilkan akhbar pelajarnya, 'Gen-G', serta pelbagai kegiatan menarik khusus bagi pelajar (gambar atas). - Foto BH oleh SUHAIMI MOHSEN