Memupuk sifat empati di kalangan kanak-kanak
Caption: 
- Foto NLB