Asia akan terus usahakan integrasi ekon dan sistem dagang pelbagai hala
Caption: 
ENCIK ISWARAN: Sistem perdagangan pelbagai hala yang berdasarkan peraturan adalah kunci kepada usaha meningkatkan kemakmuran di peringat global, dan mengeluarkan berjuta orang daripada kemiskinan di Asia.- Foto MCI