Caption: 
Menteri Ehwal Dalam Negeri dan Undang-Undang, Encik K. Shanmugam.